Synskadade skylt


Varje person ska få tillgång till statliga byggnader, utbildningsanstalter, rekreationsställen samt kollektivtrafiksystem enligt den rådande lagstiftningen.   Men det finns ingen regel att ha en skylt sittandes, du borde tänka på de som har ett handikapp, eller för att ge information till de synskadade. Du kan ta bort tillgänglighetsbarriärer för…