Använda plast för taktila skyltar


https://www.youtube.com/watch?v=lLndPTXfLzU Om du letar efter den perfekta kombinationen av regler, estetik och kostnadseffektivitet i skyltar, bör du överväga plastpärlor. Dessa är tecken som görs med plastplåtar som sedan graveras med de mönster som du väljer eller skapar. Dessa är också lätta att anpassa för att bli kompatibla med taktila-regler eftersom…

Anpassade dörrskyltar: Användning och betydelse


Anpassade dörrskyltar är speciellt utformade för att erbjuda rätt riktning åt besökarna och hålla oönskade människor borta från anläggningen. Dessa är en viktig del av en organisation eller kommersiell anläggning, eftersom de också ger akutinstruktion till arbetarna och visar personer ut ur anläggningen. Nedan följer några av de viktiga användningsområdena…

Vad säger lagen om taktila skyltar?


I plan och byggnadslagen 1987:10 kapitel 17 paragraf 21 står det I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter…

Vad är tillgänglighet?


Alla människor ska ha samma möjligheter till delaktighet i samhället, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Därför är det viktigt att skyltning och annan information på till exempel offentliga platser är tillgängliga för alla människor. Med en god tillgänglighet kan alla människor röra sig i det offentliga rummet…