Taktila skyltar ett viktigt hjälpmedel

Personer som lider av grav synskada eller blindhet är taktila skyltar ett viktigt hjälpmedel för att hitta rätt på olika platser. En blind människa kan ju inte annars veta var till exempel toaletten eller caféet ligger. Blinda människor brukar ju läsa med hjälp av punktskrift och på detta sätter kunna ta del av informationen som är tillgänglig för alla andra. Taktila hjälpmedel kännetecknas av punkter, linjer och reliefer som man kan tyda med hjälp av känseln av den som har fått träning.

För att hitta rätt på allmänna platser behöver synskadade människor taktila skyltar för att kunna hitta det de letar efter. Taktila skyltar eller så kallade blindskriftskyltar är tillverkade i storlekar som passar bäst för synskadade. Skyltar av detta slag ska vara tydliga för att den synskadade besökaren ska hitta rätt. Taktil text är skriven med vanliga tecken som står upp ur skylten och blindskrift är den del av skylten som är utstående punkter.

Skyltarna ska placeras på ett visst avstånd från golvet för att de är lätta att hitta och nå. Taktila skyltar får inte placeras på dörrar utan de ska vara placerade på väggen på samma sida som dörrhandtaget. För att taktila skyltar skulle fylla sin funktion ska de vara tillverkade på ett visst sätt. För tydlighetens skull vill man ha skarpa kontraster mellan bakgrund, skylt och text. Därför placeras ljusa skyltar på mörk bakgrund och tvärtom. Skyltarna ska även vara placerade så att de kan läsas av både stående och rullstolsbundna, därav en bestämd höjd i placeringen. Denna typ av skyltning med taktila skyltar ska vara ett komplement för den befintliga skyltningen och är ett måste för synskadade och blinda.

Eftersom alla publika lokaler och platser ska vara tillgängliga för alla behövs det skyltning som passar för alla, även för synskadade som kan bara läsa taktila skyltar. Som allmänna lokaler räknas lokaler dit allmänheten har tillträde: bibliotek, biografer, samlingslokaler, buss-, taxi-, och järnvägsstationer, apotek, restauranger, kiosker och skolor. Allmänna platser är även gator, vägar, torg och parker och annat som är avsedda för gemensamma behov. Alla dessa platser ska alltså förses med taktil skyltning som kompletterar den redan befintliga skyltningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *