Vad är tillgänglighet?

Alla människor ska ha samma möjligheter till delaktighet i samhället, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Därför är det viktigt att skyltning och annan information på till exempel offentliga platser är tillgängliga för alla människor. Med en god tillgänglighet kan alla människor röra sig i det offentliga rummet på lika villkor.

 

Ett sätt att göra en verksamhet eller lokal mer tillgänglig för personer med olika slags synnedsättningar är genom att använda sig av taktila skyltar. Tillgänglighetsskyltningen kan hjälpa personer med olika typer av synnedsättningar att hitta rätt information. För att en taktil skylt ska anses vara tillgänglig måste den uppfylla fem olika kriterier:

 

  1. En taktil skylt måste vara fri från reflexer av olika slag.
  2. Taktila skyltar ska innehålla ett piktogram, en symbol för det som skylten kommunicerar.
  3. Texten på skylten ska vara upphöjd i relief.
  4. Om möjligt ska texten skrivas både med bokstäver och i punktskrift (braille).
  5. Skylten måste därefter placeras på en lämplig höjd.

 

När en taktil skylt placeras på rätt plats med lättläst och lättillgänglig information ökar inte bara tillgängligheten för personer med en synnedsättning utan också delaktigheten. Tillgänglighet är lika med jämlikhet och icke-diskriminering. På det stora planet innebär alltså en ökad tillgänglighet i det offentliga rummet att personer med en funktionsnedsättning kan ta del av sina mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

 

På det lilla planet kan tillgänglighet också handla om något så enkelt som att kunna delta i evenemang på till exempel idrottsplatser utan rädsla för att inte hitta till exempelvis toaletten, garderoben, eller rätt sittplats på läktaren. I det avseendet är det också så att det inte bara är personer med en synnedsättning som gynnas av tillgänglighetsskyltningen. Alla människor, oavsett full syn eller synskada, kan hjälpas av taktila skyltar med tydliga symboler och lättlästa texter. Tillgänglighet är alltså i slutändan en samhällsnytta som alla kan ta del av.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *