Vad säger lagen om taktila skyltar?

I plan och byggnadslagen 1987:10 kapitel 17 paragraf 21 står det

I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

Så gott som alla länder har krav för taktila skyltar för tillgänglighet

Faktiska och implicita krav

Det finns faktiska krav för funktionshandikappade och underförstådda tillgänglighetskrav. Faktiska krav måste följas. Det är lagen, men de är också praktiska och lätt applicerade. Implicita krav är saker som inte är ”nödvändiga” men bör användas eftersom de är både praktiska och underlättar för handikappade.

Först några faktiska taktila skylt krav. Dessa är främst interna i byggnader, och de handlar främst om att hitta och hitta informationstekniska skyltar. Kraven är rakt framåt:

  • Tecknen måste ha bakgrund och karaktärer utan bländning
  • Det måste finnas mycket kontrast mellan bakgrund och tecken
  • Wayfinding-skyltar måste ha lättlästa tecken (funktionellt blinda personer ska kunna hitta dörrar och skyltar intill dörrarna, så att platsbeteckningsskyltar ingår inte i detta krav)
  • Både vägmärken / riktmärken och informationsskyltar bör använda stora och små bokstäver
  • Typtjocklek bör vara ”medium” (definierad som varken fet eller tunt)
  • Brevstorlek dikteras av avståndet från läsaren till tecknet
  • Tecken högt på väggar eller overhead måste ha minst 3 tum (mätt med stora bokstäver) tecken
  • Taktila tecken. Tecken som identifierar rum och utrymmen måste ha en taktil komponent. Dessa skyltar ska placeras på väggen intill dörrlåset, med skyltens mitt uppmätt 60 tum från golvet. Det är obligatoriskt att taktila tecken använder stora bokstäver i sans serif typsnitt. Tecknen kan vara 5/8 till 2 tum långa.

Se gärna även till att lokaliserings och designskyltar, även utanför byggnader är ikoniska och tydliga. En parkeringsskylt med handikappsymbol är ett perfekt exempel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *